Visuele en camera-inspecties

Visuele inspectie

camera2Schoorsteenvegers zijn heel goed in staat uw rookkanalen te inspecteren. De ASPB heeft, gebaseerd op praktijkervaringen, een modelrapport ontworpen voor de inspectie van rookkanalen voor een open haard en houtkachel.

Tijdens de visuele inspectie in de woning wordt een groot aantal aspecten zorgvuldig in kaart gebracht. Bijvoorbeeld om wat voor soort kanaal het gaat, hoe de omkokering is aangebracht, of de afstand tot het hout voldoende is, of er sprake is van vochtdoorslag, bruine plekken of creosoot vochtstrepen, of er misschien sprake is van een brandlucht enz. enz.

Ook de luchthuishouding wordt nagegaan en het dak wordt gecontroleerd. Hierbij wordt gelet op het soort dak, de conditie van de schoorsteen en de verschillende onderdelen daarvan : de schoorsteenkop, de schoorsteenpot, de conditie van het lood, de uitmonding van het kanaal en dergelijke.

Camera-inspectie

Met een camera kan de inwendige conditie van het rookkanaal worden beoordeeld. Steeds meer schoorsteenvegers maken gebruik van deze moderne techniek.

Wat bekijken we tijdens een camerainspectie?
1. diameter
2. toestand
3. structuur/opbouw
4. lengte
5. controle

1. diameter
De diameter van het schoorsteenkanaal is de belangrijkste factor voor de bouw van een openhaard of het plaatsen van een houtkachel.
Hoe groter de diameter, hoe groter de openhaard of houtkachel die geplaatst kan worden.

2. toestand
Ook de toestand van het schoorsteenkanaal is zeer belangrijk. De meeste schoorsteenkanalen krijgen, naarmate zij ouder worden, te maken met verzanding en/of lekkage. Wanneer u gaat stoken, is het wel zo prettig dat u geen last heeft van een brandlucht, doorslag of zelfs rookontwikkeling op bovenliggende etages.

3. structuur/opbouw
De structuur van de schoorsteen is ook een punt dat bekeken wordt met de camera. Daarbij moet u denken aan het materiaal waaruit het schoorsteenkanaal bestaat, zoals steen, asbest, RVS, aluminium en dergelijke. Het aantal bochten (verslepingen) en versmallingen vallen ook onder de structuur van het schoorsteenkanaal.

4. lengte
De lengte van een schoorsteenkanaal is ook een factor die meespeelt bij de bouw van een openhaard of het plaatsen van een houtkachel. Ook deze wordt genoteerd in het rapport.

5. controle
Bij het verwijderen van vogelnesten of andere blokkades, is het gebruik van de camera erg handig. Zo valt nauwkeurig te bepalen waar de blokkade zit en deze is daardoor gemakkelijker te verwijderen.

Wilt u een inspectie van uw rookkanalen voor open haard en houtkachel? Vraag het ons!

Inspectierapport rookkanalen

camera1Het inspectierapport rookkanalen is speciaal voor en door leden van de ASPB ontwikkeld. Een inspectie wordt grondig uitgevoerd en kan nodig zijn omdat er twijfel is over de kwaliteit van de schoorsteen. U merkt dat aan rooklucht in huis (woonkamer of slaapkamer) of aan zichtbare plekken op wanden. Vraag uw schoorsteenveger in voorkomende gevallen om een inspectie uit te voeren en uiteraard om een exemplaar van het inspectierapport.